Bestilling av skolekatalog
Skolekatalogen er i A4 format og farger, den inneholder klassebilder fra hele skolen og små portretter av alle elevene.
Katalogen blir levert ut på skolen med faktura til de som bestiller.
Bestilt katalog kan ikke returneres.

Takk for din bestilling